SPECIJALISTIČKI PULMOLOŠKI PREGLEDI

U našoj ambulanti možete zakazati specijalistički pulmološki pregled djece i odraslih u cilju
postavljanja dijagnoze i liječenja pulmoloških bolesti. Najčešći simptomi koji pacijente dovode
pulmologu su kašalj, gušenje, pojačano zamaranje, pištanje i zviždanje u grudima kao i mnogi drugi.