PULMOLOŠKA REHABILITACIJA I POSTCOVID LIJEČENJE

Pulmološka rehabilitacija predstavlja nezaobilazan dio liječenja hroničnih plućnih oboljenja. Doživjela je svoj procvat unazad par godina. Veoma je bitna u liječenju pacijenata poslije COVID 19, naročito onih pacijenata koji imaju produžene simptome gušenja i pojačanog zamaranja. U našoj ambulanti se možete uključiti u individualne ili grupne treninge pulmološke rehabilitacije.(više)