POLISOMNOGRAFIJA

Polisomnografija služi  za postavljanje dijagnoze apneje u spavanju („sleep apnea“).
Apneja u spavanju predstavlja ozbiljan zdravstveni problem koji se javlja kod oko 5% opšte populacije i čija se učestalost povećava sa godinama starosti. (više)
U našoj ambulanti možete uraditi polisomnografski pregled, kojim se postavlja dijagnoza apneje u
spavanju. Pregled zahtijeva cjelonoćno snimanje brojnih prametara ( disanje na nos, hrkanje,
zasićenost krvi kiseonikom, puls, položaj u krevetu itd.) koji se sljedećeg dana očitavaju i izdaje Vam
se nalaz i daje preporuka o daljem liječenju.

polisomnografija.ba