Usluge koje nudimo

POLISOMNOGRAFIJA


Pročitaj još

ALERGOTESTIRANJE


Pročitaj još

SPIROMETRIJA I BRONHODILATATORNI TEST

Pročitaj još

PULMOLOŠKA REHABILITACIJA I POSTCOVID LIJEČENJE

Pročitaj još

ULTRAZVUK PLUĆA


Pročitaj još

SPECIJALISTIČKI PULMOLOŠKI PREGLEDI

Pročitaj još

ODVIKAVANJE OD PUŠENJA


Pročitaj još

BIOGRAFIJA 

 

Sanja Glišić je rođena 23.08.1974. godine u Bielefeldu, Njemačka , gdje je završila dio osnovnog školovanja. Osnovnu školu je završila u Tesliću a Medicinsku školu u Doboju 1992. godine. Upisuje Medicinski fakultet u Beogradu 1992. godine. Tokom školovanja dobija stipendiju Medicinskog fakulteta za izvanredan uspjeh u školovanju. Tokom 1999. godine boravi godinu dana u Njemačkoj, gdje usavršava znanje njemačkog jezika. Medicinski fakultet završava 1999. godine sa prosječnom ocjenom 9,43. 

Specijalizaciju iz pneumoftiziologije započinje 2006. godine u Banjoj Luci a specijalistički ispit polaže 2010. godine.  

Član je Udruženja pulmologa RS i Udruženja pulmologa Srbije. Član je Evropskog udruženja pulmologa ( ERS).  

Aktivno učestvuje na mnogim stručnim sastancima i kongresima pneumoftiziologa i pulmologa u RS/BIH i zemljama u okruženju i Evropi. 

Autor je i koautor više naučnih radova objavljenih u domaćim i evropskim publikacijama.